Пользователь
 
Сила
Рейтинг
EgorZatonskiy   0.00 -22.09
VyacheslavRomanov   8.61 3.10
VadimParamzin   0.13 0.49
RyzhikhDenis   10.82 6.03
VasiliYakimov   0.00 0.00
root   0.00 0.00
PavelGlazunov   0.00 0.00
ahiles9908   6.17 2.26
Sasha_Avers   70.48 30.16
Burnmann   4.45 11.09
lebedev   34.18 15.20
TimurHellmann   1.20 4.36
truejung   8.70 9.80
EgorOvchinnikov   0.00 0.00
raider   0.08 2.99