Пользователь
 
Сила
Рейтинг
AKAmasol   0.49 1.92
alexdasoul   0.86 3.08
Limon   0.00 0.00
Ark_Ghost   0.00 0.00
AleksandrKurnyaev   0.06 0.90
Freedom   0.67 2.67
Reshetman   0.01 2.13
GlebBelyaev   0.01 0.68
Alya   0.44 1.72
SemenLepeshev   0.00 0.00
sarmatin   8.47 11.95
delysli   3.33 2.55
obber   0.23 1.10
Gerstfeld   0.12 0.91
crazyfx80   40.80 16.28