Vlomoboy   2492.66 1013.15
NyanVan   2149.52 803.54
AleksandrSimonov   1477.24 793.35
Auster   1917.76 744.50
dirtyshiza   1766.68 721.40
Hellride   1842.44 676.53
Nik   1517.41 659.36
makaronman   1193.30 631.54
Roya   1456.11 630.23
pashevich   1403.25 618.85
zhirnova   1477.00 610.99
Willy   796.49 591.59
Hvvj   1324.69 554.30
Koval   1337.56 540.87
KonstantinMaksimov   911.48 536.91