Vlomoboy   2367.81 958.22
NyanVan   2149.52 803.54
AleksandrSimonov   1477.12 792.80
Auster   1849.99 719.71
dirtyshiza   1730.07 697.39
Nik   1517.41 659.36
Hellride   1733.62 635.87
Roya   1456.11 630.23
makaronman   1143.02 598.96
zhirnova   1410.38 586.15
Willy   788.56 558.93
Hvvj   1324.63 554.04
pashevich   1230.36 537.30
KonstantinMaksimov   908.47 524.81
maxxis   849.62 511.33