Werewolf   844.16 391.19
Nicodim   1015.39 390.84
admin   1038.78 381.67
mtbru   1010.39 378.04
zagremel   839.38 361.43
Torch   826.62 348.35
Mad   860.80 329.93
mariko   747.36 326.88
denis_kabanen   773.76 313.74
AllochkaBondareva   782.92 307.56
affro   803.99 306.70
Valya_Popov   712.16 301.58
amstafff   230.81 298.10
Lenin_TG   716.83 294.55
tanya   662.30 291.08