Egorgulya   0.00 0.00
Snovaon   0.00 0.00
velodoctor_kal   0.00 -32.18
velolubitel   0.00 -13.84
Volrog   0.00 0.00
Romchanoff   0.00 0.00
khaibullinamir   0.00 0.00
rogalik_s_makom   0.00 0.00
Mussa09   0.00 -0.46
Antistat23   0.00 0.00
Sasha312   0.00 0.00
nik8902   0.00 0.00
Omar78   0.00 0.00
Irina68rus   0.00 3.26
bniwredyc   0.00 0.00