-DM-   0.04 -10.29
MaksimOstapkevich   0.07 -10.34
roma_12   0.05 -10.43
EvgeniyKasikov   0.07 -10.48
Flash_Bang   0.01 -10.53
PavelBrosko   0.00 -10.56
AlekseySoyka   0.01 -10.58
MTBKarlovo   0.00 -10.61
velodoza2015   0.00 -10.70
beiser555   0.00 -10.78
Rise   0.10 -10.81
el_ciclista   70.52 -10.82
MartineZ   0.04 -10.87
gruz34   0.00 -10.89
facebook   0.00 -10.94