sergey   0.02 -32.44
maksimilyushin   0.20 -34.52
Slawa-biker   0.00 -34.97
shestakoviuo   0.00 -36.17
Slavik-biker1   0.00 -37.95
Bachilator   0.01 -38.43
azova   0.00 -42.58
kocogor   0.00 -48.46
NikolayKiryukhin   0.00 -51.35
Monarchist   0.00 -56.56
ekenuc   0.00 -57.79
MasterMoon   0.00 -77.01
veloprobeg   0.00 -83.67
suslik3566   0.00 -90.19
petrovq12   0.00 -90.80