veloprobeg   0.00 -83.67
suslik3566   0.00 -90.19
petrovq12   0.00 -90.80
hnnanan   0.00 -100.00
svyatoslavstrelnikov   0.00 -100.43
ArlenG218951   0.00 -106.80
JasApq   0.00 -112.43
00fodonmxmk   0.00 -114.10
ilyamaksimov   1237.64 -164.14