shestakoviuo   0.00 -36.17
Slawa-biker   0.00 -34.97
maksimilyushin   0.20 -34.52
sergey   0.02 -32.44
velodoctor_kal   0.00 -32.18
Slava-biker   2.82 -32.11
sungogo   0.00 -30.78
Piligrim   0.00 -29.46
VasilyevPavel   2.39 -28.86
Dreambikes_ru   0.00 -28.07
Slava-BaykerZnamenityy   0.00 -27.94
OllBozhestvennyy   0.39 -27.91
tonystepblog   0.00 -27.84
pavlinuxx   3.38 -23.97
NikitaDobrotin   6.96 -23.60