AleksandrSimonov   1872.73 1473.65
pashevich   1760.04 810.40
Ruslan_Bogdanov   1741.62 883.21
Willy   1682.16 2485.15
Hvvj   1645.05 767.40
rabbit-fish   1554.97 671.28
SergeiPikulin   1542.63 1155.89
AlienBikeRU   1536.91 565.25
Nik   1523.80 692.58
zhirnova   1512.29 627.22
Alla_Allabamatour   1406.35 574.71
patrekey   1352.57 649.30
zagremel   1346.85 630.02
AnzorShuhov   1279.64 631.22
AleksandrGrigorev   1217.52 447.85