AleksandrSimonov   1888.88 1509.32
Willy   1865.63 2707.69
rabbit-fish   1795.87 767.03
pashevich   1762.33 817.87
AlienBikeRU   1660.59 610.47
Hvvj   1645.05 767.40
SergeiPikulin   1625.28 1281.12
Nik   1523.80 692.58
zhirnova   1512.29 627.22
Alla_Allabamatour   1407.53 577.02
patrekey   1403.37 671.32
zagremel   1400.05 680.95
AleksandrGrigorev   1333.47 492.00
beast   1304.45 719.90
AnzorShuhov   1280.92 636.54