TrialGroup   690.57 270.57
RomanAkentev   98.36 269.78
Chute   186.61 264.12
EvgenBochanskiy   625.86 262.31
BanyaTrusova   631.31 261.07
SiriuS   288.56 261.02
Lyoho   111.94 260.98
CrazzyKat   652.64 257.21
agressor   65.57 251.94
StepanLarionov   608.11 249.37
Troy   518.03 245.53
OlgaPernatska   579.51 245.52
shooroop83   409.34 243.14
teacher   593.89 240.54
Desporte   650.42 240.51