AntonSpiridonov   459.98 240.47
FedotovPete   623.37 239.76
DarkWit   448.69 236.68
tatifeshchenko   527.68 232.37
MikeKapustin   528.82 228.30
KirillMonakov   302.53 227.49
Wild_Cat   85.16 227.46
vovaz   52.92 224.13
ctepx   427.02 223.75
DmitriyBurmistrov   561.04 219.99
zloy6666   220.42 219.73
StarkBikes   581.84 218.27
GeraRuckus   110.10 217.39
Lexapskov   505.75 216.39
mdhinnov   514.82 213.85