Пользователь
 
Сила
Рейтинг
Vegett   0.00 0.00
Karpaccho   0.00 0.00
Serj1us   0.00 0.00
nosuperman   57.66 24.12
Flanker43   0.00 0.00
satruarc   0.61 2.57
Skirdakov   0.32 1.30
muffin   0.21 0.84
SLXC   0.30 1.21
Barm   0.00 0.00
vital_ya   0.00 0.00
Blackbird_Live   55.07 20.75
MakarovFedor   11.51 3.38
Alexaero   0.00 0.00
UvarovDmitry   33.00 5.29