Пользователь
 
Сила
Рейтинг
Denis2222   0.00 -5.33
Spellbound   1.54 3.07
Barmoleus   0.27 1.05
SashaPopov   8.48 2.68
wildbike   0.00 0.00
IgorOK   0.13 -2.07
RamanKulik   1.85 -0.98
AlexandrSinkevich   0.13 0.64
Serega_as   0.01 0.03
maxz_000   82.07 75.05
Vonny_Poh   0.00 -2.68
KirillIvanov   1.19 5.05
nonamerzzzzzz   0.00 0.00
AlexanderKovalchuk   0.00 0.00
pashevich   1869.86 897.44