Пользователь
 
Сила
Рейтинг
Nadka   0.00 0.00
AleksandrSelivanov   42.99 14.97
ESS   0.00 0.00
dtkz   11.95 4.35
NazZaR   0.21 0.89
VictorVi   0.00 0.00
ArtyomZakharov   0.18 1.82
ViolettaLetta   0.00 0.00
KarimSeitov   0.00 0.00
SkelA   0.01 0.04
elliodorus   0.00 1.12
MaksimKurilovskiy   0.00 0.42
Bogdan   0.00 0.00
LenochkaSolnechnaya   0.00 0.00
china   0.00 -0.35