Пользователь
 
Сила
Рейтинг
Sharychev   3.16 6.34
GoBlin   0.00 0.00
vadikutey   0.00 0.00
AKAmasol   0.49 1.92
alexdasoul   0.86 3.08
Limon   0.00 0.00
Ark_Ghost   0.00 0.00
AleksandrKurnyaev   0.06 0.90
Freedom   0.67 2.67
Reshetman   0.01 2.13
IrekKhabibullin   7.71 15.40
GlebBelyaev   0.01 0.68
Alya   0.44 1.72
SemenLepeshev   0.00 0.00
sarmatin   8.47 11.95