Пользователь
 
Сила
Рейтинг
Omeiro   0.00 0.00
gleb1710   1.60 3.23
RITINHANS   0.00 0.00
Sinargle   0.00 0.00
FoXb   0.00 0.00
Belyi   0.00 0.00
TapeG   1.78 7.16
andersen_756   17.63 42.69
MaksimDu   0.00 0.00
EgorZatonskiy   0.00 -22.09
VyacheslavRomanov   334.30 167.41
VadimParamzin   1.67 -0.59
RyzhikhDenis   10.82 6.03
VasiliYakimov   0.00 0.00
root   0.00 0.00