Пользователь
 
Сила
Рейтинг
RITINHANS   0.00 0.00
Sinargle   0.00 0.00
FoXb   0.00 0.00
Belyi   0.00 0.00
TapeG   1.78 7.16
andersen_756   13.68 34.78
MaksimDu   0.00 0.00
EgorZatonskiy   0.00 -22.09
VyacheslavRomanov   288.86 150.13
VadimParamzin   1.67 -0.59
RyzhikhDenis   10.82 6.03
VasiliYakimov   0.00 0.00
root   0.00 0.00
PavelGlazunov   0.00 0.00
ahiles9908   6.17 2.26