Пользователь
 
Сила
Рейтинг
Belyi   0.00 0.00
TapeG   1.78 7.16
andersen_756   9.23 25.92
MaksimDu   0.00 0.00
EgorZatonskiy   0.00 -22.09
VyacheslavRomanov   278.74 115.68
VadimParamzin   1.67 -0.59
RyzhikhDenis   10.82 6.03
VasiliYakimov   0.00 0.00
root   0.00 0.00
PavelGlazunov   0.00 0.00
ahiles9908   6.17 2.26
Burnmann   8.72 27.26
TimurHellmann   1.20 4.36
truejung   26.53 44.75