Пользователь
 
Сила
Рейтинг
TapeG   1.78 7.16
andersen_756   7.50 22.48
MaksimDu   0.00 0.00
EgorZatonskiy   0.00 -22.09
VyacheslavRomanov   278.82 115.84
VadimParamzin   0.75 -3.50
RyzhikhDenis   10.82 6.03
VasiliYakimov   0.00 0.00
root   0.00 0.00
PavelGlazunov   0.00 0.00
ahiles9908   6.17 2.26
Burnmann   8.72 27.26
TimurHellmann   1.20 4.36
truejung   21.49 34.67
EgorOvchinnikov   0.00 0.00