Пользователь
 
Сила
Рейтинг
SergeiZ   3567.25 2194.95
karwendel   0.00 0.89
AleksandrNK   220.76 105.97
olitez   3.32 8.55
adromath   0.80 3.20
Ast   49.16 111.58
koshey   122.26 215.44
dgryazev   8.40 20.54
VELODOZ2014   0.00 0.00
mafflin   163.44 153.11
guglez   5.03 18.74
l_schleicher   29.75 19.92
reat   933.93 779.13
trototo   0.05 -2.45
aacho   1151.09 485.59