Пользователь
 
Сила
Рейтинг
i_see_like_this   0.00 0.00
SergeiZ   9378.02 5015.69
karwendel   0.00 0.89
AleksandrNK   220.76 105.97
olitez   4.74 11.40
adromath   0.80 3.20
Ast   63.69 140.63
koshey   128.60 226.85
dgryazev   10.93 29.78
VELODOZ2014   0.00 0.00
mafflin   163.44 153.11
guglez   5.03 18.74
l_schleicher   29.75 19.92
reat   1069.91 1051.06
trototo   0.05 -2.45