Пользователь
 
Сила
Рейтинг
karwendel   0.00 0.89
AleksandrNK   220.76 105.97
adromath   0.80 3.20
koshey   90.93 156.56
dgryazev   3.49 11.54
VELODOZ2014   0.00 0.00
guglez   3.98 16.66
l_schleicher   29.75 19.92
reat   90.32 63.96
trototo   0.05 -2.45
aacho   1151.09 485.59