Пользователь
 
Сила
Рейтинг
karwendel   0.00 0.89
AleksandrNK   220.76 105.97
adromath   0.80 3.20
koshey   100.90 176.44
dgryazev   4.89 14.35
VELODOZ2014   0.00 0.00
guglez   5.03 18.74
l_schleicher   29.75 19.92
reat   93.04 69.40
trototo   0.05 -2.45
aacho   1151.09 485.59