Пользователь
 
Сила
Рейтинг
karwendel   0.00 0.00
AleksandrNK   220.76 105.97
adromath   0.80 3.20
koshey   64.50 101.01
dgryazev   2.33 9.22
VELODOZ2014   0.00 0.00
guglez   3.98 16.66
l_schleicher   29.75 19.92
reat   87.99 59.35
trototo   0.05 -2.45
aacho   1151.09 485.59