Пользователь
 
Сила
Рейтинг
veloya1ru   1.67 6.82
DmitriyKononov   36.93 17.73
AisenFedorov   25.41 12.25
InnokentyVavaikaAlekseev   0.22 0.88
Krapka   0.00 0.00
zetdotpi   0.02 0.10