MoveRame   0.16 -4.81
fb_100000322051256   0.00 -4.81
pricp   0.00 -4.85
Closius   2.70 -4.86
Nadya   0.00 -4.87
SergeyTolubaev   2.60 -4.88
V11   0.71 -4.88
AleksandrUsachev   120.76 -4.88
AbisAset   0.00 -4.95
seliverstovdtf   0.00 -4.95
AmTx   2.05 -4.98
Artem007   0.22 -5.01
AlexBreen   0.36 -5.02
kris   0.04 -5.04
NikitaPiterskiy   0.11 -5.06