ClaraPeixoto   0.00 -4.38
edem   0.00 -4.45
klubnika   0.00 -4.47
Vitalii   0.14 -4.48
DmitriyBurobin   1.26 -4.49
hate0092   0.00 -4.50
mad_svyat   0.06 -4.52
hosll   0.00 -4.54
------crafty-------   0.00 -4.58
Bah-tank   0.00 -4.62
SlavaDoroshenko   0.00 -4.64
marchenkovdmitry   0.50 -4.65
kievstar40   0.00 -4.66
BorisMakarov   0.15 -4.69
DamirBRace   0.10 -4.69