Пользователь
 
Сила
Рейтинг
chemeris   0.31 1.15
kanztler   0.00 -0.03
posev_ekb   0.00 -0.01
SouL_ScreaM   0.31 1.30
mrStep   33.55 131.12
Veles66   2.02 5.20
Nedelskiy   19.48 7.80
Multi-Team   57.38 26.34
KostyaBoldyrev   4.51 2.34
FedotovPete   623.37 239.76
Ushkov   35.05 13.46
Marader   20.78 11.02
Alexandr_Tretyakov   0.00 0.00
ZhenyaZhizhin   0.00 0.00
AleksandrPoletilo   18.09 8.31