Пользователь
 
Сила
Рейтинг
pSH   79.09 40.05
OlgaKoshka   1.00 4.30
meph   10.25 3.74
VladEkimov   0.00 2.52
knifemaster85   0.01 -3.73
chemeris   0.31 1.15
kanztler   0.00 -0.03
posev_ekb   0.00 -0.01
SouL_ScreaM   0.31 1.30
mrStep   33.55 131.12
Veles66   2.02 5.20
Nedelskiy   19.48 7.80
Multi-Team   57.38 26.34
KostyaBoldyrev   4.51 2.34
FedotovPete   623.37 239.76