DenisKarpov   0.01 -7.53
BRABURS   0.00 -7.57
YuriyKrakatec   0.00 -7.70
VladislavVerteleckiy   0.00 -7.73
AlexUsachyov   0.00 -7.73
DimaSnigir   0.05 -7.78
DmitriyNosevich   0.06 -7.81
DaryaKochetkova   0.00 -7.82
veloshopru   0.00 -7.89
Kukunder   0.04 -7.92
Kvadriks   0.00 -7.93
stitch777   0.00 -7.95
CeciliaGuede   0.16 -7.96
fisk   0.00 -7.97
DmMak   0.01 -8.00