Vlomoboy   2576.58 1062.73
dirtyshiza   1968.18 814.64
AleksandrSimonov   1480.95 808.04
NyanVan   2149.52 803.54
makaronman   1442.77 771.69
Auster   1917.76 744.50
Willy   865.09 716.21
Roya   1608.97 711.04
Hellride   1916.75 704.82
Koval   1649.15 666.71
Nik   1517.41 661.87
Hvvj   1534.51 650.28
pashevich   1443.12 640.66
zhirnova   1511.77 625.16
rabbit-fish   1427.55 624.65