Dustman   2550.18 1039.99
NyanVan   2149.52 803.54
AleksandrSimonov   1477.34 793.75
Auster   1917.76 744.50
dirtyshiza   1767.17 723.29
Hellride   1872.64 687.58
makaronman   1272.81 667.39
Nik   1517.41 659.36
Roya   1457.16 634.50
zhirnova   1511.77 625.16
pashevich   1404.12 622.47
Willy   803.42 619.71
Hvvj   1346.19 562.43
Koval   1354.34 549.76
rabbit-fish   1228.49 540.55