disco   538.18 458.88
AnzorShuhov   1018.19 457.69
Werewolf   955.49 448.77
Nicodim   1167.04 446.39
mor   933.60 435.52
zagremel   1009.56 433.97
inchest   894.41 432.66
Lenin_TG   1002.60 414.44
bizzarrro   759.14 413.56
Valya_Popov   936.80 390.27
timur   629.09 388.68
admin   1038.78 381.67
mtbru   1010.39 378.04
IlyaBabay   735.42 344.56
TApoK   601.54 342.83