inchest   894.41 432.66
schmel   664.49 432.64
mor   931.12 425.52
Nicodim   1103.55 423.12
zagremel   900.10 388.53
admin   1038.78 381.67
mtbru   1010.39 378.04
Lenin_TG   865.99 362.27
amstafff   245.90 359.56
Mad   860.80 329.93
mariko   747.36 326.88
ilyamaksimov   487.72 321.25
IlyaBabay   668.27 317.46
Valya_Popov   742.83 315.47
AllochkaBondareva   802.83 314.86