SERG   949.55 495.99
mor   948.34 495.51
aacho   1151.09 485.59
Werewolf   962.87 478.50
Valya_Popov   1158.71 475.21
nepunk   142.00 473.00
affro   946.67 463.41
Aveega   687.88 449.82
Nicodim   1167.04 446.39
AleksandrGrigorev   1193.36 438.86
res   1148.67 436.28
_va   143.62 433.04
inchest   894.41 432.66
Coil   190.38 425.80
toresvelo   933.84 424.15