mor   948.62 496.68
SERG   949.55 495.99
aacho   1151.09 485.59
Werewolf   962.83 478.37
Valya_Popov   1158.71 475.21
nepunk   142.23 473.99
affro   946.67 463.41
Aveega   687.88 449.82
Nicodim   1167.04 446.39
AleksandrGrigorev   1193.36 438.86
res   1148.67 436.28
_va   144.23 435.53
inchest   894.41 432.66
Coil   190.42 425.96
toresvelo   933.84 424.15